Lettera 29 gennaio 1869

lettera Adelaide Cairoli 29 gennaio 1869